Oivallus

VALMENNUS- JA KOULUTUSPALVELU


Työelämän treenikehä®

Työelämän treenikehä on paikka, jossa on mahdollisuus harjoitella "livenä" taitoja, joita tarvitsemme työssämme. Ryhmän toiveista riippuen voimme harjoitella esimiestaitoja, työyhteisötaitoja sekä asiakas- ja potilastyössä tarvittavia taitoja.

Ttreenikehä-harjoittelu on iloinen, energinen ja oivalluksia herättävä työpaja, jossa menetelmänä käytetään Forum-teatterimenetelmää. Treenikehä-harjoittelussa osallistujilla on mahdollisuus pohtia yhdessä erilaisia toimintavaihtoehtoja ja kokeilla niiden toimivuutta harjoitustilanteissa.

Treenikehä-harjoittelu auttaa osallistujia tunnistamaan ja arvioimaan omia toimintatapoja. Se myös vahvistaa osallistujien omia voimavaroja ja lisää rohkeutta toimia haasteellisissa tilanteissa. Treenikehä-harjoittelu edistää työyhteisön jäsenten välisen luottamuksen rakentumista ja yhteistyön kehittymistä. Yhteinen harjoittelu ja keskustelu yhtenäistävät työyhteisön toimintatapoja ja siten parantavat työn laatua.

Turkimusten mukaan oppiminen vahvistuu, kun käytetään monipuolisia menetelmiä. Treenikehässä toimitaan ja puhutaan. Harjoittelusta jää vahva muistijälki kaikille osallistujille.

Tilaa Työelämän treenikehä -harjoittelu työpaikallesi

  • ryhmän koko 9—20 henkilöä
  • kesto 2,5 tuntia
  • hinta 750 euroa + alv 24 %

© Valmennus- ja koulutuspalvelu Oivallus Ky 2016