Oivallus

VALMENNUS- JA KOULUTUSPALVELU

 

Yhteistyön kehittäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen

Työhyvinvoinnin kehittämiseen kuuluu olennaisesti työtapojen ja yhteistyön kehittäminen. Hyvässä työpaikassa työn tekeminen ja jatkuva kehittäminen kulkevat käsi kädessä. Kaikki kehittävät omaa ammattitaitoaan, osallistuvat työtapojen kehittämiseen ja eteen tulevien haasteiden ratkaisemiseen.

Työpaikalla henkilöstöä yhdistää työ ja yhteiset tavoitteet. Perustehtävän sekä työnantajan ja työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien selkeyttäminen luovat hyvän pohjan yhteistyölle. Rakentava vuorovaikutus sallii erilaisten työhön liittyvien ajatusten tulla esille rikastuttamaan työtapojen kehittämistä.

 

 

TYÖELÄMÄN PERUSASIOIDEN KERTAUS (1 pv)

 
 

  hyvän työelämän osatekijät
  työnantajan ja työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet
  rakentava vuorovaikutus — arvostava suora puhe
  palautetaidot
  koulutukseen voidaan sisällyttää tutustuminen työpaikan toimintamalleihin

Koulutusmenetelmät: luennointi, keskustelu, harjoitukset

Koulutuksen hinta 1100 euroa + alv 24 %

 
     

TYÖELÄMÄTAITOJEN TREENIKEHÄ (2,5—3 tuntia)

  toiminnallinen ja energinen työpaja esimiestaitojen tai työyhteisötaitojen kehittämiseksi
  menetelmänä forum-teatteri
  10—25 osallistujaa
  soveltuu hyvin esim. tyhy-päivien ohjelmaan

Hinta 800 euroa + alv 24 %

© Valmennus- ja koulutuspalvelu Oivallus Ky 2016