Oivallus

VALMENNUS- JA KOULUTUSPALVELU

 

Viitekehykset


RATKAISUKESKEISYYS

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut ajattelutapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ongelmat käännetään tavoitteiksi – ei pohdita sitä, mitä ei haluta, vaan sitä mitä halutaan. Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työtavalle on ominaista, että asiakas asettaa itse omat tavoitteensa, keskustelun painopiste on tavoitteissa ja niiden saavuttamisessa. Pulmien ratkaisuissa hyödynnetään asiakkaan kykyjä ja osaamista ja kartoitetaan tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille.


TYÖELÄMÄN LAINSÄÄDÄNTÖ & TYÖPAIKAN TOIMINTAOHJEET

Työsuojelutarkastajana työskentelyni pohjana oli työelämän lainsäädäntö ja sama näkökulma on työssäni vahvana edelleen. Työpaikan yhteistyön sujumisessa auttaa, kun kaikki tietävät omaan rooliinsa kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet. Lainsäädännön lisäksi työpaikalle on hyvä luoda toimintaohjeet, joista saadaan ohjeistusta ongelmatilanteissa. Toimintaohjeet auttavat käsittelemään ongelmatilanteet sujuvasti ja ne myös varmistavat henkilöstön tasapuolisen kohtelun.

© Valmennus- ja koulutuspalvelu Oivallus Ky 2016